Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
partitarju ta l-ewwel banda naxxarija - naxxar
29 Awissu 2010 09:42 AM
Prosit kbira lil bandisti tal-banda peace talli laqaw lil marija bambina bl'innijiet marjani u prosit ukoll ta l-atmosfera sabiha li kien hemm il-kazin. VMB
k grech - naxxar
25 Awissu 2010 06:48 PM
inheggeg lil kulhadd jattendi al hrug minn nicca nhar is sibt li gej u wara inkomplu niehdu pjacir flimkien fil-kazin. il hadd li gej 29 ta settembru ha jsir party az zghazagh bis sehem ta DJ NHeaven. narawkom
vittorio - Naxxar
24 Awissu 2010 11:41 PM
nixtieq f'ismi u f'isem is-socjeta insellem lil habib u kollega li ghadu kif ghadda ghall hajja ta dejjem,Anglu Ciappara,kollega li hadem biex bena il-kazin strutturalment.Hu kien pilastru li is-socjeta tal-llum qeda tgawdi il-frott li hallew warajhom hu u shabu tal-kumitat ta dak iz-zmien.Jalla is-socjeta ikolla aktar nies bhalu. Ang.Is-socjeta peace ma tinsik qatt.
Gaylw - Naxxar
23 Awissu 2010 06:28 PM
website vera sabiha haqkom prosit u anke cd tal kazijn sabiha hafna
T Vella - Naxxar
22 Awissu 2010 11:03 AM
Nixtieq nghid prosit u grazzi tal-BBQ organizzat li kien hemm quddiem il-Kazin nhar il-Gimgha. Nawgura lil Kummissjoni Zghazagh f'gheluq il-15 il-sena mit-twaqqif taghha, kif ukoll lis-Surmast Lino Pirotta f'gheluq l-20 sena tieghu bhala Surmast.
kevin - naxxar
22 Awissu 2010 08:45 AM
prosit hafna tal-promo u tal banner tas-site u prosit ukoll tal-bbq li sar il gimgha fil-pjazza ewlenija tar-rahal. ejjew ha namlu festa sabiha li tixraq lil patruna taghna. narawkom is sibt li gej 28 ta awissu al hrug minn icca u wara il kazin.
Anthony Deguara - Naxxar
16 Awissu 2010 12:20 AM
Ninghaqad maghkom... Aghtih o Mulej il-mistrieh ta' dejjem .Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu,jistrieh fil-paci .Amen.Nibghat min hawn il-kondoljanzi lil familjari u nies mostin hbieb ta' Mario Dimech.
Graziella - Naxxar
15 Awissu 2010 06:38 PM
Proset tal Promo. Gie sabih hafna.
Marina - Dingli
15 Awissu 2010 02:52 AM
Aghti O Mulej il-mistrieh ta' dejjem lil Mario Dimech. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu, jistrieh hu fil-paci. Amen.Mulej sabbar lill-familtu, lil shabu e lil dawk kollha li kienu jhobbuh. Nibghu nitolbu wkoll ghal dawk kollha li jahdmu l-fireworks -arti u teknika affaxxinanti izda sfortunatament perikoluza hafna - u anki biex il-Mulej jilluminana ilkoll biex insibu mezzi li jirrendu l-arti tal-pyrotechnics inqas perikoluza, inqas storbjuza u inqas ta' hsara ambjentali.
Think Blue Promotions - Malta
03 Awissu 2010 12:20 PM
F'isem shabi kollha nirringrazzja lil kull min attenda ghal Boat Party il-Hadd li ghadda fejn kien full up u minkejja xi problemi li nqala habba il genrator GHal ftit tal hin hadna hafna pjacir. Nirrigrzja ukoll lil dawk li hadu hsieb il bar li kellhom xeba xol fl'ahhar saghtejn meta kien hemm open bar. NARAWKOM AL ATTIVITAJIET LI JMISS LI MHUX SE JONQSU.

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Awissu 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031123
  45678910

Mill-Arkivji

Ħajr lil