Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
kevin - naxxar
06 April 2011 07:15 PM
nixtieq nghid prosit kbira lil dawk kollha li qed jahdmu fil wirja l iqed issir fil kantina u lbasement tal-kazin. Inheggeg lil kulhadd biex izur din i lwirja fi zminijiet tal gimgha mqaddsa ghax vera hemm xol ta livell gholi.
Naxxari 2 - Naxxar
04 April 2011 10:48 PM
Nixtieq nghid prosit lill-Kummissjoni Zghazagh tal-snooker tournament li organizzaw,specjalment lil Daniel Bonavia li ha hsiebu ferm tajjeb.Nixtieq Nghid prosit lit-tliet finalisti ukoll.
Anthony - Naxxar
25 Marzu 2011 03:49 PM
Nixtieq navza li l- attivitajiet tal Gimgha Mqaddsa u l- Ghid se jittahbru fil- jiem li gejjin.F'isem il-Kummissjoni Zghazagh nixtiequ nirringrazzjaw lil kulhadd tal fiducja li qeghdin turu fina . Grazzi mill- qalb .
Daneil - naxxar
24 Marzu 2011 10:41 AM
grazzi tal-attendenza numeruza li kelna nhar il-gimgha fl-attivita li organizzajna il-Kumm Zghzagh,nheggukom tibqaw tattendu ghal attivtajiet kollha li jsiru gol kazin. ghal sena ohra se terga titella wirja tal-passjoni fil kantina li il-ftuh taha se jkuun f'jum id-duluri, aktar detalji il-quddiem.
vella - naxxar
23 Marzu 2011 11:07 PM
alijista jkun se tergaw tamlu xi private al xi pagent? prosit hafna ta lattivtajiet intersanti li torganizzaw minn zmien al zmien
partitarju tal-banda peace - naxxar
21 Marzu 2011 10:52 PM
Nixtieq nawgura lil membri l-godda tal kummissjoni zghazagh biex ikomplu mexjin il-quddiem u prosit ta lattivitajiet li qed jorganizzaw. inheggeg ukoll lil membri li kienu fil kummisjoni jibqaw jaghtu l-ghajnuna u nirringrazjahhom tax xoghol li ghamlu tul kemm damu fil kummissjoni. Minn hawn najd prosit u grazzi lil mariolino bugeja, kevin grech, kevin agius u michael agius li kienu jaghmlu parti mil kummissjoni kif ukoll lil louis bugeja, joseph farrugia u graziella cachia li kienu f'listess kummissjoni f'dawn l ahhar snin. kollha flimkien kapaci nimxu i lquddiem u neghlbu id difikultajiet kollha
Anthony - Naxxar
19 Marzu 2011 12:22 PM
Grazzi u Prosit lil min attenda l attivita li organizzajna ilbierah.Nirringrazzja lil shabi li gbidna habel wiehed u orejna kemm kienet attivita organizzata.Grazzi lil kumitat centrali lil Bar Operators u lil l isponsers li ghinuna biex din l attivita setghet tkun ta success.GRAZZI MIL GDID.
membru - naxxar
24 Frar 2011 11:03 PM
nixtieq nawgura lil kummissjoni zghazagh li giet eletta il hidma it tajba u jalla jkomplu mexjin il quddiem u jkabru isem is-socjeta taghna
Kevin Agius - Naxxar
04 Jannar 2011 05:48 PM
Nixtieq nerga nghid proset minn hawn lill dawk kollha li b'xi modd jew iehor taw il-kontribut taghhom fuq dan il-presepju.
kevin g - naxxar
04 Jannar 2011 05:12 PM
Prosit lil kull min kien involut f'dan il-presepju specjalment lil louis u victor

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.