Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
PBC - NAXXAR
04 Lulju 2010 04:25 PM
viva l-banda peace u ejja ha ninaqdu iktar minn qatt qabel, meta resqin lejn il festi tal 150 sena banda fi zmien qarib.
Anthony Deguara - Naxxar
20 Ġunju 2010 02:08 PM
Prosit tal-programm li ittelgha illum gewwa Palazzo Pariso.Prosit Lill -kulhadd .
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
14 Ġunju 2010 11:09 AM
Il-kummenti kollha li nercievu fuq dan is-sit kollha jigu kkunsidrati, allura jekk xi hadd ikun irid xi risposta jew update dwar il-kumment tieghu, dan irid jibghat referenza ta'email tajba biex b'hekk inkunu nistghu nwiegbuh permezz ta' l-email. Grazzi lill-kullhadd tal-kooperazjoni.
QVB - Zurrieq
01 Ġunju 2010 12:26 PM
L-Ghaqda Karmelitana u Banda Queen Victoria, ghadha kemm nehdiet fis-suq antologija ta' marci mill-pinna tas-Surmast Emmle. Bugeja. Fl-okkazjoni ta' sena mill-mewt ta' dan il-kompozitur wild is-Socjeta' Karmelitana, il-Banda Queen Victoria irrekordjat Double Disc b'selezzjoni ta' whud mill-aqwa successi tal-karriera birllanti tieghu mill-1947 sal-lumm. Prezz: 25 Euros. www.carmelitesocietyzurrieq.org
kevin - naxxar
26 Mejju 2010 12:03 AM
ejja l-ahwa kull min jista nhar l-Hamis jitla jati is support tieghu lit team naxxar. KURAGG LIONS
Lino Pirotta - Naxxar
09 Mejju 2010 09:41 AM
Grazzi John!!! Ghalkemm tliftek bhala Habib personali u bhala Bandist ta VERU, iz-zmien li qattajna flimkien dejjem jibqa ta' ispirazzjoni kemm ghalija u kemm ghall-Banda. Kont u tibqa l-Bandist ideali, responsabbli u Leali. Kuragg Charlotte, Patricia u Christine. Ahna dejjem nibqghu hemm ghalikom
partitarju naxxari - naxxar
04 Mejju 2010 09:48 PM
inheggeg lil kulhadd biex fi lloghba li gejja kulhadd jitla jaghti is support lit tim naxxari ha nalqu it tieni round fuq quddiem halli imbad ikun jiddependi skond kif jigu lavversarji tana jekk ikolniex decider jew le. COME ON LIONS
Elaine - Naxxar
29 April 2010 08:55 PM
John, Grazzi ta Kollok.... is-Socjeta Thallilek Post li Dejjem Kien ghadu u jibqa jixraqlek. GRAZZI
Anthony Deguara - Naxxar
29 April 2010 02:19 PM
NIXTIEQ nghati il- kondoljanzi lill- familja chircop!!! Grazzi Johnny ta' kull ma ghamilt maghna u ta' kemm hegigtni biex nistudja halli nohrog indoqq. Grazzi ta' kollox ....ma ninsewk qatt.......
Kevin Agius - Naxxar
29 April 2010 01:12 PM
Nixtieq inkompli ma dak li qalu shabi u ma' dak li ktibt fl-artiklu! Jien apparti li kien bandist ezemplari ghalijja hu kien ukoll il-gar tieghi li dejjem kont tarah b'dik it-tbissima fuq xuftejh. Kuljum kont nisimaw iddoqq , ma kienx jitlef gurnata! Kien jitla kull kuncert u servizz li kien isir. Qatt ma naf li tilef kuncert meta kien ghadhu jiflah! Ta' dan nixtieq nirringrazah hafna ghax ghalkemm dejjem ura li hu bandist ezemplari , kien ukoll habib kbir tas-Socjeta'!! Grazzi mill-qalb ta kollox Johnny!!

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Diċembru 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  27282930123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  1234567

Mill-Arkivji

Ħajr lil