Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
charmaine - naxxar
14 Settembru 2009 12:30 AM
proset hafna tal website giet sabiha hafna. Good luck al quddiem
censu - iklin
14 Settembru 2009 12:20 AM
Prosit hafna tal-website king. prosit ukoll lil kull min ta sehem biex kelna festa sabiha. Prosit lil kull min kellu sehem fil program ta lejlet il-festa li kien success u prosit hafna liz zghazagh li sena wara sena dejjem qedin jizdiedu. viva l-ewwel u laqwa banda NAXXARIJA.
Joseph Vassallo - Siggiewi
13 Settembru 2009 10:34 PM
Prosit hafna ghal din is-site ghal mod professjonali kif inhi prezentata. Kuragg u awguri ghall-futur
Mark Agius - qawra
13 Settembru 2009 07:50 PM
Prosit kevin ta dan is-site professjonali.Ikollok bzonn xi ghajnuna,ghidli. Prosit tal-festa sabieha li kellna ad unur lil MARIJA BAMBINA.Jien bhala editur nixtieq nghid grazzi lil benefatturi,soci u hbieb kif ukoll lil minn ireklama f'dawn it-22 edizzjoni tal-ktieb tal-festa li dejjem kien ta l-ghola livell u gieh ghal din is-socjeta. Grazzi lil kullhadd u issa inkomplu nahdmu ghal festi tal-150 sena banda ghas-sena2012.
maryann agius - naxxar
13 Settembru 2009 05:56 PM
Nixtieq nghid prosit lil kevin ta dan is site veru bicca xoghol tajba,u nixtieq nghid prosit kbira liz zghazah ta l atmosfera li holqu u prosit talli ma waqawx ghal provokazjonijiet li sarulhom keep it up.
Alan Joseph Adami - Fgura
13 Settembru 2009 04:49 PM
Prosit tas-sit, inheggigkom tidhlu fis-sit tal- Ghaqda Madonna Addolorata www.gamfgura.com .
Anthony Deguara - Naxxar
13 Settembru 2009 01:51 PM
Prosit tas-site elettoroniku tal-Peace Band Club,vera sabiha u m hawnx bhalha.Nixtieq li titfaw ritratti tal festi kollha li daqqet l banda taghna fin-Naxxar.Grazzi.
Victoria Sant - Rabat
13 Settembru 2009 01:05 PM
Prosit tal-website sabieha u interessanti li ghandkom. Keep it up! God bless you.
Matthew - Naxxar
12 Settembru 2009 06:19 PM
prosit kbira ghal min ghamel u ghin f'dan is site... Viva l-PBC :) u viva marija bambina
Louis - Naxxar
11 Settembru 2009 12:57 AM
F ismi bhala Direttur Zghazagh u f'isem il Kummissjoni Zghazagh li taghha kevin stess huwa membru, nixtiew nirringrazzjak personalment tax-xoghol siewi li ghamilt. l-istennija ghal din is site kienet worth it!! flimkien ma dan nixtieq nghid ukoll li s socjeta ghanda bzonn tesponi l-istorja taghha wara l hmieg kollu li tefaw fuqha minhabba dak li gara. Prosit hafna Kevin tax-xoghol siewi li ghamilt. Keep it up u ejja ha nahdmu ghax ghandna sena ohra quddiemna

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.