Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Joseph Farrugia - Naxxar
03 Novembru 2009 12:34 AM
Kevin, hadt gost hafna nahdem mieghek u ma Kevin l iehor! Proset hafna lit teams kollha, specjalment dak rebbieh Excess! Proset ukoll lil kull min ta l kontribut tieghu bxi haga jew ohra mil A saz Z! Il bierah il membri tal kazin gew u kien hemm minnhom ghenu!
Kevin [Webmaster] - Naxxar
02 Novembru 2009 02:32 PM
L-ewwelnett nixtieq nghid proset lit-timijiet kollha li hadu sehem il-bierah fil- 5 a side tournament li organizajna. Nixtieq nirringrazja b'modd personali lill kull minn ghin f'dan it-tournament b'modd specjali lill Joseph Farrugia, Kevin Grech li hadmu flimkien mieghi biex organizajna tournament fuq livell gholi bhal tal-bierah. Nixtieq nirringrazja wkoll lill president talli flimkien maghna rraprezenta t-trophies u medalji lit-timijiet. U l-ahhar u mhux l inqas nirringrazja lill Daniela u Graziella Cachia talli ghinu lilna fil-process tal-best player u top scorer f'dan it tournament. Grazzi kbira tmur ghall- min attenda l-bierah u ghal min b'xi modd jew iehor ikopera maghna. Grazzi.
kG - naxxar
28 Ottubru 2009 06:54 PM
ejja ha niehdu pjacir il hadd l-ahwa!! nilqaw fostna i lplayer sissoko!!
zerbinotti - qormi/siggiewi
27 Ottubru 2009 01:02 AM
Jalla jkolkom tournament sabih u kif mixtieq. proset tas site
NOEL - M'XLOKK.
22 Ottubru 2009 12:19 PM
WELL DONE FOR THIS WEBSITE AND KEEP IT UP FOR ALL THE GOOD WORK GUYS.
Emanuel Mizzi - Victoria Gozo
21 Ottubru 2009 04:37 PM
Prosit ta'l-arblu.Vera gie sabih.Ibzghu ghal Frans tal-pitrolju.Vera bniedem dedikat ghas-Socjeta u ghal festa.
Anthony - Naxxar
17 Ottubru 2009 07:28 PM
Grazzi tal-Attendenza li kien hemm ilbierah ghar-ruzarju li sar fil kappella tal-Kazin.Nixtieq li d -darba li jmiss naraw iktar zghazagh li dejjem appogjaw l Banda Peace . Grazzi Mil - Qalb
Louis Mercieca - Australia
01 Ottubru 2009 12:21 PM
Prosit hafna ta din il webside
Festa Titulari Ghaxaq - Ghaxaq
26 Settembru 2009 02:19 PM
Fis-site www.festatitularighaxaq.webs.com ghandkom il-link tas-site taghkom napprezzaw jekk taghna tizdied ma taghkom. Prosit hafna tal-Festa Kbira li ic-celebrajtu u Prosit ta' din is-site
Adrian Zahra - Rabat tal-Imdina
26 Settembru 2009 01:30 PM
Prosit hafna ta' din il-web site vera professjonali u informattiva. Zuru www.bandalisleadam.com u www.zghazaghlisleadam.webs.com fejn fil-gimghat li gejjien ser ikollkom il-link tas-site taghkom fihom. Grazzi Viva Ommna Marija u Viva San Guzepp

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Diċembru 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  27282930123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  1234567

Mill-Arkivji

Ħajr lil