Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Louis Mercieca - Australia
01 Ottubru 2009 12:21 PM
Prosit hafna ta din il webside
Festa Titulari Ghaxaq - Ghaxaq
26 Settembru 2009 02:19 PM
Fis-site www.festatitularighaxaq.webs.com ghandkom il-link tas-site taghkom napprezzaw jekk taghna tizdied ma taghkom. Prosit hafna tal-Festa Kbira li ic-celebrajtu u Prosit ta' din is-site
Adrian Zahra - Rabat tal-Imdina
26 Settembru 2009 01:30 PM
Prosit hafna ta' din il-web site vera professjonali u informattiva. Zuru www.bandalisleadam.com u www.zghazaghlisleadam.webs.com fejn fil-gimghat li gejjien ser ikollkom il-link tas-site taghkom fihom. Grazzi Viva Ommna Marija u Viva San Guzepp
LUKE IX XAQQ - naxxar
23 Settembru 2009 05:32 PM
MELA L-EWWEL NET PROSET TA DAN IL WEBSITE U NIEXTIEQ NEJD UKOLL LI NIEHU GOST HAFNA NAMILA MA NIES BHALKOM AX FLIEMKIEN NIDHQU U NICCAJTAW BEJNIETNA ANDKOM GRUPP VERA FERHAN U MAGHQUD PROSET NIES U J'ALLA IKOLLKOM DAK KOLLU LI TIXTIEQU
corfu group - perama hotel corfu island
23 Settembru 2009 03:39 PM
insellmu lil shabna tal l-aqwa banda ahna marju u joseph qedin hawn grazzi ghal dawk il flights li l kazin tal peace stinka biex gab ghal lotterija tal BBQ KBIR li kellna fil pjazza.. narawkom il gimgha diehla
KZ - naxxar
22 Settembru 2009 11:11 PM
nixtiequ nirringrazjaw lil kull min attenda l-ikla tax-xalata li bhal dejjem konna numru sabih. inheggeg lil kulhadd kemm tfal,zghazagh u kbar biex jitaghlmu strument mal-banda Peace tan-naxxar. Taghlim tal-muzika huwa b'xejn.
Anthony - Naxxar
21 Settembru 2009 10:18 PM
Insellem lil shabi naxxarin li ilbierah marru gita ghall Corfu.Li huma Daniel u Clifford Bonavia,MarioLino Bugeja,Eric Micallef u Joseph Farrugia li rebhu din l gita mal Banda Peace insellmilhom f'isem iz-zaghzagh tal-Kazin Grazzi.
walter - naxxar
19 Settembru 2009 03:29 PM
l ewwel nett proset tassew liliek Kevin Aguis tal hila u l kapacita li urejt biex ghamilt dan il web site. nixtieq nirringrazja lil membri tal kumitat u sapporters ta din is socjeta ta l ghajnuna u maturita li urew matul il jun tal festa. Nixtieq nirringrazja ukoll lil dawk iz zaghzah li ikoperaw hafna ma l istruzjonijiet li ahna tajnihom. j alla inkomplu nuru aktar maturita kemm is soci kif ukoll mis saporters taghna biex bhekk nuru kemm hi serja is socjeta. Grazzi mill qalb
Neville - Mosta
19 Settembru 2009 11:38 AM
Game Over?, No Deal!. Ma setatx tkun ahjar din il-frazi ta din is-sena ghax ahna konna laqwa, bqajna laqwa u mija fil-mija li ha NIBQAW L-AQWA. Problema wahda hemm li ha nibqaw inkeddu lil aversarji taghana, ghax inridu nzarmaw biex ikunu aqwa minna izda dan mu ser ikun QATT.
Neville Gauci - Naxxar
18 Settembru 2009 01:51 PM
nibda billi nghid prosit lil kull min ha sehem bix saret din il-website ghax veru website professjonali li zgur hadet hafna hin bix tittella. nixtieq nghid ukoll prosit kbira lill-partitarji kollha tal-banda Peace li ghenu hafna bix din is-sena kellna festa mill-aqwa li kienet mimlija mux ftit bil-brijju armar u programm eccellenti li minn sena ghal sena nkomplu nuru x banda kbira ghandna. J Alla nibqghu sejrin hekk sabiex minn sena ghal sena nibqghu naghmlu festa kbira. Viva Marija Bambina u Viva l-ewwel u l-aqwa banda Naxarija il-Peace Band Club!