Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
kevin grech - naxxar
12 Settembru 2013 08:44 PM
Prosit lil kumitat, kummissjonijiet, bandisti u partitarji tal festa kbira li ghamilna f'gieh il patruna taghna Marija Bambina.
Anthony Deguara - Naxxar
09 Settembru 2013 05:12 PM
Prosit lil kull Kumitat u kummissjoni tal-hidma taghna gewwa l-kazin biex kellna festa kompluta success... Inkomplu nibnu fuqha...Viva l-ewwel Banda Naxxarija :)
daniela - naxxar
03 Settembru 2013 09:42 AM
Il-Festa t-tajba!
Joseph Vella - Qormi
06 Awissu 2013 04:58 PM
Proset tas site eccelenti li fija hafna informazzjoni u nejd proset lill kumisjoni banda u il hegga kbira proset keep it upira li ghandom
kyle amato - naxxar
15 Ġunju 2013 10:38 AM
bdew il hamsin ta san gorg f hal qormi u rabat ghawdex
kyle amato - naxxar
02 Ġunju 2013 08:26 AM
prosit all websajt
Francesca - Naxxar
05 April 2013 12:25 PM
Proset tas-sehem tal-Banda fil-festi tal-Gimgha Mqaddsa.
Daniel Vella - Birkirkara
19 Frar 2013 08:57 PM
NHAR IL-HADD LI GEJ 24 TA FRAR 2013 FUQ L-ISTAZZJON RADJU MALTIN BISS 106.6FM IL-PROGRAMM MARCIFEST SER IKUN DEDIKAT LIS-SOCJETA MUZIKALI PEACE , F`DAN IL-PROGRAMM HEMM FEATURE DWAR SOCJETA PEACE KIF UKOLL FESTA TA MARCI BRIUZI MINN RECORDINGS LI SARU MILL-BANDA PEACE BEJN L-2007 U L-1990 . WAQT L-ISTESS PROGRAMM SER JINDAQQU DIVERSI INNJIET TAS-SOCJETA FOSTOM L-INNJIET MARJANI LI GEW IREKORDJATI FL-1990. TITILFUHX!
Toni Naxxar - Naxxar
22 Diċembru 2012 05:00 PM
Prosit lil webmaster talli jzomm il-website tas-Socjeta' taghna bl-ahjar mod, ghandna nkunu tassew kburin li hija l-unika website fir-rahal taghna aggornata daqshekk :) Prosit kbira lil min kellu x'jaqsam mac-celebrazzjonijiet li ghamilna tul din is-sena memorabbli li kellna flimkien :) J'Alla nibqghu hekk ghal dejjem..... Viva l-OMM L-GHAQDIET NAXARIN :)
Edward Azzopardi - Naxxar
14 Ottubru 2012 10:05 PM
Proset u grazzi kbira lill-Bandisti tal-post li hadu sehem fil-quddiesa u marc illum, kif ukoll dawk kollha li akkumpanjaw lill-Banda u attendew fl-attivita tal-bierah. Kienu jumejn mill-isbah bil-partecipazzjoni ta' kulhadd!!