Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Daniela Agius Cachia - Naxxar
14 Marzu 2016 02:30 PM
Proset lil dawk kollha li b'xi mod jew iehor kellhom sehem fil-Via Crucis li tellghet nhar is-sibt li ghadda gewwa l-Knisja tan-Naxxar.
Zammit Edward - Naxxar
14 Marzu 2016 11:42 AM
Jien kont prezenti fil parrocca taghna ghal programm tal Via Crucis l-indaqet ghal l-ewwel darba, nixtieq nghid prosit kbir lill kull min kien involut fosthom, il Kompozetur,kumitatt,bandisti,kantanti,surmast etc.prosit tas-seww.Keep up the good work.
Anthony - Naxxar
02 Settembru 2015 12:47 AM
Prosit lil Kevin u Daniela tax-xoghol li wettaqtu f'din id-dehra l-gdida ta' website :)
Matthew Sammut - Naxxar
01 Settembru 2015 05:46 PM
Proset hafna tad-dehra gdida tal-website. vira kumda u tajba . narakom fl festa!
Doris - Naxxar
01 Diċembru 2014 11:32 AM
Nifrah lil kull minn ta' sehmu biex jinhadmu d-dwal godda ghal Labour Avenue ghaz-zminijiet tal-Milied. Proset lis-Socjeta' li kummisjonat dan il-progett.
Neville Fenech - Naxxar
11 Settembru 2014 04:41 PM
Proset imens ghal kull min ta semghu ghal din il festa grandjuza li kelnha u proset ukoll lil Edward ta ritratti li tefgha fuq dan is side.
Alfred - Naxxar
17 Awissu 2014 09:57 PM
Proset tal-fuljett li qassamtu fid-djar dwar it-taghlim ta' muzika bla hlas. lnizzjattiva interessanti immens. Proset lilkom u lil Agenzija Zghazagh.
kevin grech - naxxar
12 Settembru 2013 08:44 PM
Prosit lil kumitat, kummissjonijiet, bandisti u partitarji tal festa kbira li ghamilna f'gieh il patruna taghna Marija Bambina.
Anthony Deguara - Naxxar
09 Settembru 2013 05:12 PM
Prosit lil kull Kumitat u kummissjoni tal-hidma taghna gewwa l-kazin biex kellna festa kompluta success... Inkomplu nibnu fuqha...Viva l-ewwel Banda Naxxarija :)
daniela - naxxar
03 Settembru 2013 09:42 AM
Il-Festa t-tajba!