Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Doris - Naxxar
01 Diċembru 2014 11:32 AM
Nifrah lil kull minn ta' sehmu biex jinhadmu d-dwal godda ghal Labour Avenue ghaz-zminijiet tal-Milied. Proset lis-Socjeta' li kummisjonat dan il-progett.
Neville Fenech - Naxxar
11 Settembru 2014 04:41 PM
Proset imens ghal kull min ta semghu ghal din il festa grandjuza li kelnha u proset ukoll lil Edward ta ritratti li tefgha fuq dan is side.
Alfred - Naxxar
17 Awissu 2014 09:57 PM
Proset tal-fuljett li qassamtu fid-djar dwar it-taghlim ta' muzika bla hlas. lnizzjattiva interessanti immens. Proset lilkom u lil Agenzija Zghazagh.
kevin grech - naxxar
12 Settembru 2013 08:44 PM
Prosit lil kumitat, kummissjonijiet, bandisti u partitarji tal festa kbira li ghamilna f'gieh il patruna taghna Marija Bambina.
Anthony Deguara - Naxxar
09 Settembru 2013 05:12 PM
Prosit lil kull Kumitat u kummissjoni tal-hidma taghna gewwa l-kazin biex kellna festa kompluta success... Inkomplu nibnu fuqha...Viva l-ewwel Banda Naxxarija :)
daniela - naxxar
03 Settembru 2013 09:42 AM
Il-Festa t-tajba!
Joseph Vella - Qormi
06 Awissu 2013 04:58 PM
Proset tas site eccelenti li fija hafna informazzjoni u nejd proset lill kumisjoni banda u il hegga kbira proset keep it upira li ghandom
kyle amato - naxxar
15 Ġunju 2013 10:38 AM
bdew il hamsin ta san gorg f hal qormi u rabat ghawdex
kyle amato - naxxar
02 Ġunju 2013 08:26 AM
prosit all websajt
Francesca - Naxxar
05 April 2013 12:25 PM
Proset tas-sehem tal-Banda fil-festi tal-Gimgha Mqaddsa.