Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Edward Azzopardi - Naxxar
14 Ottubru 2012 10:05 PM
Proset u grazzi kbira lill-Bandisti tal-post li hadu sehem fil-quddiesa u marc illum, kif ukoll dawk kollha li akkumpanjaw lill-Banda u attendew fl-attivita tal-bierah. Kienu jumejn mill-isbah bil-partecipazzjoni ta' kulhadd!!
Fiona - Naxxar
29 Settembru 2012 09:16 PM
Proset u awguri ghal futur
kevin grech - naxxar
13 Settembru 2012 08:28 PM
prosit lil kull min kien involut biex kelna festa sabiha u kompluta minn kollox.
mariella chetcuti - naxxar
06 Settembru 2012 03:33 PM
Proset tassew lil kummisjoni zaghzagh, edward azzopardi u kull min ta sehmu biex ittelgha il-feature tal-bierah. Kburin bikhom. Hudu pjacir u taqawx ghal provokazzjoni. Prosset
carm grech - iklin
06 Settembru 2012 07:20 AM
Ma tistax ma tghidx prosit lil minn hadem biex ingabret dik l-istorja lirejna fuql-is sreen fil-pjazza il- bierah ghax jien naf kemm hija difficli biex is-sib xi haga relatata mal-kazin. Prosit tassew.
Edward Azzopardi - Naxxar
23 Lulju 2012 12:16 AM
Proset lill-Bandisti, specjalment tal-post, lill-Kummisjoni Banda u dawk kollha nvoluti biex is-servizz fiz-Zurrieq ikun success. L-esekuzzjoni tal-marci, anke ta' dawk difficli, kienet wahda mill-aqwa.
Anthony Deguara - Naxxar
17 Lulju 2012 11:36 PM
Niehu gost naqra kummenti minn emigranti Naxxarin li jhobbu l-banda taghna,huwa bix-xieraq f'din is-sena tal-anniversarju tal-150 sena banda li dawn l-emigranti jaqsmu maghna u jifirhu maghna f'dawn ic-celebrazzjonijiet. Huwa gest sabih hafna jekk jibghatu lejn in-Naxxar tifkiriet taghhom f'zmien il-banda u anke xi rigal migbur minnhom bhala Naxxarin supporters tal-Banda Peace. Grazzi.
Joe Bellia - Canada
16 Lulju 2012 01:13 PM
Nice to see some faces from the past to be active in the Naxxar activities. Keep it up Walter. The best to all. From Canada.
Micheal Bugeja - Mellieha
10 Lulju 2012 11:26 PM
Proset ta' dan is-sit vera sabih u nteressanti. Tislijiet mill-banda Imperial tal-Mellieha.
Edward Azzopardi - Naxxar
24 Ġunju 2012 06:32 PM
Nifrah lil Dr. Martin Fenech u Walter Amato ghall-konferma taghhom mis-Socji bhala President u Segretarju rispettivament. Nawgura wkoll lil Anthony Cauchi li ha jerga jibda jifforma parti mill-Kumitat Centrali, kif ukoll lil Carm Grech li nhatar bhala President Onorarju. Ejjew ha nahdmu llkol flimkien ghal festa sabiha u kbira.

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.