Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
daniel farrugia - NAXXAR
10 Marzu 2010 11:59 PM
prosit tal poster kevin! eejja ha nuru li n naxxarin al darba nistaw ninaqdu a; gid tar rahal taghna! :) forza lions
naxxari - naxxar
08 Marzu 2010 03:56 PM
inheggeg lil kulhadd biex fil 21 ta dax xahar jitla ta qali jissaportja lir rahal taghna kontra zejtun fejn hija loghba deciziva. Ejja ha nuru is support naxxari MAGHQUD
Membru Attiv - naxxar
21 Frar 2010 11:13 PM
Nawgura li lallievi kollha tal banda Peace specjalment dawk li hergin idoqqu fil-gimgha l-kbira u nheggeg aktar tfal,zghazagh u kbar jitalmu l-banda ma l-ewwel Banda Naxxarija. nawgura ukoll lil bandisti kollha tal-post al program li qed ihejju al gimgha mqaddsa.
partitarju kburi tal-BANDA PEACE - naxxar
19 Frar 2010 10:18 AM
nixtieq nissugerixxi li jsir qisu get together jew riciviment al dawk kollha li xi darba jew ohra kienu jaghmlu parti mil-kummissjoni zghazagh biex bhekk tikber iktar lghaqda bejn il membri tal-passat u prezenti. u nkomplu nkabbru il-kazin taghna.
k grech - naxxar
07 Frar 2010 05:50 PM
nixtieq nghid prosit lit tim tan naxxar lions li jinsabu fl ewwel post fil kampjonat ta tielet divizjoni, Nheggeg lil kulhadd jitla jati is support lit tim tar rahal taghna.
partitarju pbc - naxxar
20 Jannar 2010 06:15 PM
nixtieq Nati il-kondoljanzi lil Elaine u Ann Marie ghat telfa ta missierhom. Zgur li ha sibna emm ghalikom f'dak kollu li jkolkom bzonn, ghax ahna familja wahda u kulhadd ikollu bzonn lil xulxin. Kuragg
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
19 Jannar 2010 11:06 PM
Elaine... Jien personalment nixtieq nghidlek minn-qalbi kelma wahda "kuragg!". Dan huwa mument ferm difficli bhalissa ghalikom imma jekk temmnu fikom infuskom timxu. Kullhadd jaf minn kien missierkom! Kemm kien ihobbu l-Kazin u dejjem kont tarah b'dik id-dahka fuq wiccu! Kuragg Elaine! Dak qed jitlob ghalikom minn hemm fuq! Appogg minn ghandna ssibu dejjem xhin tridu! L-hbieb ghalhekk qeghdin! Narakom u Kuragg mill-gdid!
Elaine - Naxxar
19 Jannar 2010 09:55 PM
Grazzi hbieb tas-sapport li urejtu mieghi u ma ohti fl-iktar mument difficli, ghat-telfa ta missierna. Grazzi ta l-appogg mill-qalb.
Lino Pirotta - Naxxar
17 Jannar 2010 11:14 AM
Prosit liz-zghazagh taghna tal-Presepju Grandjuz li tawna. KEEP IT UP! Ir-ritratti jixhdu x-xoghol dedikat li sar f'din il-bicca arti.
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
10 Jannar 2010 04:22 PM
Nixtieq nghid proset lill-Banda kollha tas-Success li dan l-ahhar qeghdin inkomplu naghmlu. Proset u ejja ha nibqaw sejrin hekk!! Nixtieq nahtaf l-okkazjoni biex nghid proset liz-zewg surmastrijiet Naxxarin li ghandna Mro Lino Pirotta tas-sagrifficju li qeghdin jaghmlu biex jghinu lilna l-bandisti nissahhu u ninnghaqdu u NISSUDAW. Proset kbira tmur ghas-surmast Mro.Lino Pirotta tas-success kbir li ghamel gewwa Parigi! Proset lill-kullhadd!! Nheggeg lill-bandisti kollha biex jergaw jibdew jitilaw il-kuncerti kollha halli nibqaw inkunu dejjem numeruzi. Ejja halli nibqaw nissahhu !! Viva s-Socjeta Muzikali Peace! u Viva l-Banda Kbira Taghna!!

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Diċembru 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  27282930123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  1234567

Mill-Arkivji

Ħajr lil