Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
carm grech - iklin
06 Settembru 2012 07:20 AM
Ma tistax ma tghidx prosit lil minn hadem biex ingabret dik l-istorja lirejna fuql-is sreen fil-pjazza il- bierah ghax jien naf kemm hija difficli biex is-sib xi haga relatata mal-kazin. Prosit tassew.
Edward Azzopardi - Naxxar
23 Lulju 2012 12:16 AM
Proset lill-Bandisti, specjalment tal-post, lill-Kummisjoni Banda u dawk kollha nvoluti biex is-servizz fiz-Zurrieq ikun success. L-esekuzzjoni tal-marci, anke ta' dawk difficli, kienet wahda mill-aqwa.
Anthony Deguara - Naxxar
17 Lulju 2012 11:36 PM
Niehu gost naqra kummenti minn emigranti Naxxarin li jhobbu l-banda taghna,huwa bix-xieraq f'din is-sena tal-anniversarju tal-150 sena banda li dawn l-emigranti jaqsmu maghna u jifirhu maghna f'dawn ic-celebrazzjonijiet. Huwa gest sabih hafna jekk jibghatu lejn in-Naxxar tifkiriet taghhom f'zmien il-banda u anke xi rigal migbur minnhom bhala Naxxarin supporters tal-Banda Peace. Grazzi.
Joe Bellia - Canada
16 Lulju 2012 01:13 PM
Nice to see some faces from the past to be active in the Naxxar activities. Keep it up Walter. The best to all. From Canada.
Micheal Bugeja - Mellieha
10 Lulju 2012 11:26 PM
Proset ta' dan is-sit vera sabih u nteressanti. Tislijiet mill-banda Imperial tal-Mellieha.
Edward Azzopardi - Naxxar
24 Ġunju 2012 06:32 PM
Nifrah lil Dr. Martin Fenech u Walter Amato ghall-konferma taghhom mis-Socji bhala President u Segretarju rispettivament. Nawgura wkoll lil Anthony Cauchi li ha jerga jibda jifforma parti mill-Kumitat Centrali, kif ukoll lil Carm Grech li nhatar bhala President Onorarju. Ejjew ha nahdmu llkol flimkien ghal festa sabiha u kbira.
John Wynn - USA
24 April 2012 02:34 AM
With fond memories of my years in Naxxar 1972 - 1975
Carm Grech - Iklin
09 April 2012 09:03 PM
Numru sabieh ta Bandisti tal-post tas-socjeta taghna regghu kienu l-protagonisti fil-purcisjoni tal-Gimgha l-Kbira. Banda li kienet b'hoss perfett u daqqew marci funebri mil aktar sbieh ghan-Naxxar. Proset u awguri lil Banda Peace.
Carm Grech - Iklin
09 April 2012 08:57 PM
Sur webMaster, nitolbok biex taghtini ftit spazju sabiex inkun nista nghid proset lil Banda Peace li regghet uriet kemm hija Banda kapaci u li minn dejjem telghet kuncerti ta'livel gholi. Il-Kantata ta Karl Fiori u kliem ta Fr Richard, Direzjoni ta Lino Pirotta u b'numru sabieh ta bandisti tal-post. Ma dawn kelna kor ta' livel gholi kif ukoll hidma ko-ordinata minn diversi membri tal kumitat u sotto kumitati u membri. Tajjeb li wiehed jisma' il kliem ta din il kantata ghax huma kliem b'messagg li japlika ghal dawn iz-zminijiet tal-lum ukoll. Grazzi tas-sodisfazjoni li tajtuni.
lino Pirotta - Naxxar
28 Marzu 2012 10:55 PM
Nixtieq niehu l-okkazjoni sabiex nirringrazzja pubblikament lil kull min b'xi mod ta sehmu sabiex il-Kuncert ta' nhar is-Sibt kien success. Ma nixtieqx insemmi ismijiet, ghax nibza li nhalli lil xi hadd barra. Izda ma nistax ma nghatix prosit lill-muzicisti taghna u l-Kummissjoni Banda, li minajrhom zgur dan il-Kuncert ma kienx jittella. U fuq kollox lill-Kumitat Centrali li gharaf jikkoordina kollox. Awguri Banda Peace.

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Diċembru 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  27282930123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  1234567

Mill-Arkivji

Ħajr lil