Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
vittorio - Naxxar
24 Awissu 2010 11:41 PM
nixtieq f'ismi u f'isem is-socjeta insellem lil habib u kollega li ghadu kif ghadda ghall hajja ta dejjem,Anglu Ciappara,kollega li hadem biex bena il-kazin strutturalment.Hu kien pilastru li is-socjeta tal-llum qeda tgawdi il-frott li hallew warajhom hu u shabu tal-kumitat ta dak iz-zmien.Jalla is-socjeta ikolla aktar nies bhalu. Ang.Is-socjeta peace ma tinsik qatt.
Gaylw - Naxxar
23 Awissu 2010 06:28 PM
website vera sabiha haqkom prosit u anke cd tal kazijn sabiha hafna
T Vella - Naxxar
22 Awissu 2010 11:03 AM
Nixtieq nghid prosit u grazzi tal-BBQ organizzat li kien hemm quddiem il-Kazin nhar il-Gimgha. Nawgura lil Kummissjoni Zghazagh f'gheluq il-15 il-sena mit-twaqqif taghha, kif ukoll lis-Surmast Lino Pirotta f'gheluq l-20 sena tieghu bhala Surmast.
kevin - naxxar
22 Awissu 2010 08:45 AM
prosit hafna tal-promo u tal banner tas-site u prosit ukoll tal-bbq li sar il gimgha fil-pjazza ewlenija tar-rahal. ejjew ha namlu festa sabiha li tixraq lil patruna taghna. narawkom is sibt li gej 28 ta awissu al hrug minn icca u wara il kazin.
Anthony Deguara - Naxxar
16 Awissu 2010 12:20 AM
Ninghaqad maghkom... Aghtih o Mulej il-mistrieh ta' dejjem .Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu,jistrieh fil-paci .Amen.Nibghat min hawn il-kondoljanzi lil familjari u nies mostin hbieb ta' Mario Dimech.
Graziella - Naxxar
15 Awissu 2010 06:38 PM
Proset tal Promo. Gie sabih hafna.
Marina - Dingli
15 Awissu 2010 02:52 AM
Aghti O Mulej il-mistrieh ta' dejjem lil Mario Dimech. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu, jistrieh hu fil-paci. Amen.Mulej sabbar lill-familtu, lil shabu e lil dawk kollha li kienu jhobbuh. Nibghu nitolbu wkoll ghal dawk kollha li jahdmu l-fireworks -arti u teknika affaxxinanti izda sfortunatament perikoluza hafna - u anki biex il-Mulej jilluminana ilkoll biex insibu mezzi li jirrendu l-arti tal-pyrotechnics inqas perikoluza, inqas storbjuza u inqas ta' hsara ambjentali.
Think Blue Promotions - Malta
03 Awissu 2010 12:20 PM
F'isem shabi kollha nirringrazzja lil kull min attenda ghal Boat Party il-Hadd li ghadda fejn kien full up u minkejja xi problemi li nqala habba il genrator GHal ftit tal hin hadna hafna pjacir. Nirrigrzja ukoll lil dawk li hadu hsieb il bar li kellhom xeba xol fl'ahhar saghtejn meta kien hemm open bar. NARAWKOM AL ATTIVITAJIET LI JMISS LI MHUX SE JONQSU.
KG - naxxar
26 Lulju 2010 05:51 PM
prosit lil bandisti kollha specjalment tal-post as servizz li taw gewwa iz-zurrieq al festa tal Madonna tal-Karmnu.
Anthony Deguara - Naxxar
24 Lulju 2010 12:36 AM
Grazzi lill Kulhadd ghal min attenda il festa ta' San Gakbu Il -Kbir u ghal min ikontrbwixxa b xi mod grazzi lil Father Stefan tal-quddiesa tal- festa .Grazzi lil Kulhadd .Success iehor ghan-Naxxarin kollha.Grazzi. Viva Marija Bambina u San Gakbu il-Kbir l-ewwel martri fost l-appostli................

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Diċembru 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  27282930123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  1234567

Mill-Arkivji

Ħajr lil