Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Marina - Dingli
15 Awissu 2010 02:52 AM
Aghti O Mulej il-mistrieh ta' dejjem lil Mario Dimech. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu, jistrieh hu fil-paci. Amen.Mulej sabbar lill-familtu, lil shabu e lil dawk kollha li kienu jhobbuh. Nibghu nitolbu wkoll ghal dawk kollha li jahdmu l-fireworks -arti u teknika affaxxinanti izda sfortunatament perikoluza hafna - u anki biex il-Mulej jilluminana ilkoll biex insibu mezzi li jirrendu l-arti tal-pyrotechnics inqas perikoluza, inqas storbjuza u inqas ta' hsara ambjentali.
Think Blue Promotions - Malta
03 Awissu 2010 12:20 PM
F'isem shabi kollha nirringrazzja lil kull min attenda ghal Boat Party il-Hadd li ghadda fejn kien full up u minkejja xi problemi li nqala habba il genrator GHal ftit tal hin hadna hafna pjacir. Nirrigrzja ukoll lil dawk li hadu hsieb il bar li kellhom xeba xol fl'ahhar saghtejn meta kien hemm open bar. NARAWKOM AL ATTIVITAJIET LI JMISS LI MHUX SE JONQSU.
KG - naxxar
26 Lulju 2010 05:51 PM
prosit lil bandisti kollha specjalment tal-post as servizz li taw gewwa iz-zurrieq al festa tal Madonna tal-Karmnu.
Anthony Deguara - Naxxar
24 Lulju 2010 12:36 AM
Grazzi lill Kulhadd ghal min attenda il festa ta' San Gakbu Il -Kbir u ghal min ikontrbwixxa b xi mod grazzi lil Father Stefan tal-quddiesa tal- festa .Grazzi lil Kulhadd .Success iehor ghan-Naxxarin kollha.Grazzi. Viva Marija Bambina u San Gakbu il-Kbir l-ewwel martri fost l-appostli................
PBC - NAXXAR
04 Lulju 2010 04:25 PM
viva l-banda peace u ejja ha ninaqdu iktar minn qatt qabel, meta resqin lejn il festi tal 150 sena banda fi zmien qarib.
Anthony Deguara - Naxxar
20 Ġunju 2010 02:08 PM
Prosit tal-programm li ittelgha illum gewwa Palazzo Pariso.Prosit Lill -kulhadd .
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
14 Ġunju 2010 11:09 AM
Il-kummenti kollha li nercievu fuq dan is-sit kollha jigu kkunsidrati, allura jekk xi hadd ikun irid xi risposta jew update dwar il-kumment tieghu, dan irid jibghat referenza ta'email tajba biex b'hekk inkunu nistghu nwiegbuh permezz ta' l-email. Grazzi lill-kullhadd tal-kooperazjoni.
QVB - Zurrieq
01 Ġunju 2010 12:26 PM
L-Ghaqda Karmelitana u Banda Queen Victoria, ghadha kemm nehdiet fis-suq antologija ta' marci mill-pinna tas-Surmast Emmle. Bugeja. Fl-okkazjoni ta' sena mill-mewt ta' dan il-kompozitur wild is-Socjeta' Karmelitana, il-Banda Queen Victoria irrekordjat Double Disc b'selezzjoni ta' whud mill-aqwa successi tal-karriera birllanti tieghu mill-1947 sal-lumm. Prezz: 25 Euros. www.carmelitesocietyzurrieq.org
kevin - naxxar
26 Mejju 2010 12:03 AM
ejja l-ahwa kull min jista nhar l-Hamis jitla jati is support tieghu lit team naxxar. KURAGG LIONS
Lino Pirotta - Naxxar
09 Mejju 2010 09:41 AM
Grazzi John!!! Ghalkemm tliftek bhala Habib personali u bhala Bandist ta VERU, iz-zmien li qattajna flimkien dejjem jibqa ta' ispirazzjoni kemm ghalija u kemm ghall-Banda. Kont u tibqa l-Bandist ideali, responsabbli u Leali. Kuragg Charlotte, Patricia u Christine. Ahna dejjem nibqghu hemm ghalikom

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.