Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
pbc - naxxar
05 Diċembru 2011 11:12 PM
emm xi dettalji ta likla tal milied u meta ha doqq il-banda f'dawn il granet pls?
partitarju pbc - Naxxar
30 Settembru 2011 06:08 PM
prosit tal festa kbira li ghamilna. inheggeg lil kulhadd halli ninaqdu aktar minn qatt qabel u nibdew jew nkomplu nippreparaw ha niccelebraw il 150 sena bi kbir. VIVA L-EWWEL BANDA NAXXARIJA
kevin grech - Naxxar
09 Settembru 2011 03:48 PM
Prosit lil kulhadd tal-festa sabiha li kellna. Viva Marija Bambina u l-banda PEACE
Mariella Chetcuti - Naxxar
05 Settembru 2011 05:45 PM
Prosit tassew liz-zaghzagh taghna tal-peace. Il-maturita li wrejtu kienet risposta lil kulhadd. Komplu sejrin hekk guys. Kollha barra kontu b'maturita liema bhala. Proset kbira ghal darb'ohra. Keep it up.
Carm Grech - Iklin
05 Settembru 2011 11:09 AM
L-ewwel marc tal-Kazin Vittorja ghadda, hawn irrid nghid grazzi lid-derigenti tal-Banda Vittorja u lil Pulizaja presenti ghal mod kif mexxew il-bierah, prosit lil partitarji tal-Banda Peace ghal maturita li urew il-bierah waqt li ghadda l-marc minn quddiemna. Nixtieq nghid ukoll, nispera li ma jkunx hemm xi nofs partitarju li jaqqa ghal xi provokazzjoni jew jghamel xi provokazzjoni, jien ma niddejjaq xejn li inwaqqaf lil minn jipprova jhammeg il-festa tal-Bambina. Anqas ma nippredendi li xi wiehed li ghax jahseb li fih xi persuna u hadd ma jista' ghalieh ghandu jghamel xi mossi li huma ta disunur ghalieh u ghas Socjeta tieghu. Nies bhal dawn jghamlu l-arja kull meta jkunu b'xi nofs flixkun birra go rashom u/jew mal folla. Izda zgur li xhin issibhom wehidhom, dawn malajr kwazi jaqbdu jibku. Infakkar li ghal kullhadd u ghal kollox hemm il hin tieghu. Ghalhekk, ejjew inkomplu nghamlu festa sabieha lil Marija Bambina. President PBC
Kenneth Balzan - Naxxar
29 Awissu 2011 07:53 AM
Proset hafna tal-birah ta l inijiet sbieh marjani li daqejtu. J'alla jkollna festa sabiha mimlija gost, hena u paci! Viva Marija Bambina u Viva r-rahal Glorjuz taghna n-NAXXAR!
partitarju ta l-ewwel Banda Naxxarija - Naxxar
28 Awissu 2011 11:58 PM
prosit kbira lil bandisti u lil banda Peace ta l-innijiet u marci li ndaqqu fi hrug minn nicca.Ejja ha naghmlu Festa li tixraq lil Marija Bambina. Taghtux kas lil min jippruva jiprovokakom. Viva Marija u L-banda PEACE
graziella - NAXXAR
14 Awissu 2011 04:56 PM
proset hafna tal promo. vera sabih ! proset hafna
Anthony - Naxxar
20 Lulju 2011 12:36 PM
Nixtieq nirringrazzja lil kulhadd tal-apppogg li sibt,grazzi tal-kummenti sbieh li halejtu fil-guestbook,u grazzi lilek webmaster tal-pacenzja li hadt bijja.Grazzi lil kulhadd.
Kevin Agius - Naxxar
19 Lulju 2011 07:51 AM
Proset Anthony tal-wirja sabiha li ttelajtu! Komplu sejrin hekk!

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.