Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Kevin g - Naxxar
03 Jannar 2012 01:09 AM
Prosit tal kalendarju ax vera gie sabih. Nheggeg lil kum zghazagh tamel aktar attivitajiet u affarijiet interessanti halli nicelebraw l 150 sena bi kbir.
Seg.Kumm Zghazagh - Naxxar 1
01 Jannar 2012 03:23 PM
F'isem il-Kummissjoni Zghazagh tal-kazin taghna nixtieq naghti l-awguri tieghi lil kulhadd.Nixtieq nirringrazzja ghal fiducja kbira li nsibu mill-partitarji u membri taghna.Grazzi kbira lil kull min gie jzur il-presepju b'differenza, lil min irreklama fil-kalendarju 2012.Nispera li ntghogob min kulhadd,min jixtieq jakkwista kopja jkellem lil membri tal-Kumm.Zghazagh. Nixtieq nghid nota lil Lanzon Naxxar, nirringrazzjawk tal-interess tieghek fina.Il-party tat-tfal ma sarx minhabba diversi impenji li l-Kumm kellha, izda naccertak li se naghmlu hilitna kollha biex fil-festa u fil-Milied naghmluh lil partitarji tal-futur taghna. Tajjeb nifrah lil Kumm.Banda li bhalissa qed tahdem hafna ghal dawn iz-zminijiet,u fl-ahhar nirringrazzja lil Kevin Agius ghax-xoghol li jaghmel lis-Socjeta' taghna. Filwaqt nheggigkom tkomplu tghinuna bis-sapport taghkom u min jista' wkoll b'mod finanzjarju. Grazzi Hafna. Anthony Deguara.
lanzon - naxxar
30 Diċembru 2011 05:35 PM
prosit kbira lil bandisti li hadu sehem filprogram tamilied specjalment lis solisti ryan,dylan, kyle u stephanie. hasra i ma ntbatitx ittra lil membri ax lattendenza kienet tkun ferm akbar.prosit ukoll lil kumm zgazgh tal kalendarju gdid li ghamlu.nixtieq naddi suggeriment liilparty tatfal ma jinqatax anziinkomplu inkabruh u nheggeg biex isir wiehed az zminijiet tal festa.
naxxari - naxxar
18 Diċembru 2011 09:07 PM
prosit kbira liz zghazagh tal kazin tal-presepjusabihudifferenti lighamlu dis sena.jalla tkomolutohorgu bideat sbieh u godda.
D - Naxxar
12 Diċembru 2011 10:02 AM
Proset tad-dehra l-gdida tal-Milied li tajtu lil dan is-sit. Keep up the good work!
Kevin Agius(webmaster) - Naxxar
08 Diċembru 2011 01:48 AM
Ghaziez 'pbc', Ghadni kemm updatjajt il-website bit-tlett attivitajiet principali ghax-xahar ta' Dicembru. Aktar dettalji fuq l-attivitajiet li jmiss , ser jittellaw aktar tard. Tislijiet
pbc - naxxar
05 Diċembru 2011 11:12 PM
emm xi dettalji ta likla tal milied u meta ha doqq il-banda f'dawn il granet pls?
partitarju pbc - Naxxar
30 Settembru 2011 06:08 PM
prosit tal festa kbira li ghamilna. inheggeg lil kulhadd halli ninaqdu aktar minn qatt qabel u nibdew jew nkomplu nippreparaw ha niccelebraw il 150 sena bi kbir. VIVA L-EWWEL BANDA NAXXARIJA
kevin grech - Naxxar
09 Settembru 2011 03:48 PM
Prosit lil kulhadd tal-festa sabiha li kellna. Viva Marija Bambina u l-banda PEACE
Mariella Chetcuti - Naxxar
05 Settembru 2011 05:45 PM
Prosit tassew liz-zaghzagh taghna tal-peace. Il-maturita li wrejtu kienet risposta lil kulhadd. Komplu sejrin hekk guys. Kollha barra kontu b'maturita liema bhala. Proset kbira ghal darb'ohra. Keep it up.

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Diċembru 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  27282930123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  1234567

Mill-Arkivji

Ħajr lil