Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Daniel Bonavia - naxxar
29 April 2010 12:13 PM
rip... JONY alkemm ma tantx ili wisq li bdejt indoqq mal banda xorta ilhaqtek ukoll f certi mumenti mal banda specjalment mal-Brass Band, id-Dar tal-Providenza. Proset u grazzi ta kull ma ghamilt ghas socjeta u ta' kemm kont ezemplari ghalina.
kevin Grech - naxxar
29 April 2010 07:11 AM
nixtieq nati il-kondoljanzi tijaj lil familja chircop u najdilhom biex jaghmlu kuragg f'dawn il-mumenti diffcili. Zgur li Johny jibqa f'qalbna u kien ezempju ghal kull bandist R.I.P
naxxari - naxxar
20 April 2010 04:23 PM
Inkompli inheggigkom biex tkomplu titilaw tatu issupport taghkom kif qedin tamlu lit tim tan naxxar al lahhar zewg loghbiet li baqa u tkompli tirrenja i lhbiberija li hemm bejn iz zewg partitarji ta zewg kazini. inheggeg ukoll biex nissaportjaw lil kazin naxxari liehor fil festival tan nar ta lart u ngibu lir rahal taghna n-NAXXAR qabel kollox
Anthony Deguara - Naxxar
09 April 2010 04:23 PM
Nixtieq nejd prosit lil kevin tal-website li vera hija sabiha u proset tal-20 000 dhul gewwa il web tas socjeta taghna.Nixtieq nejd prosit kbira lil kull min hadem ghall wirjiet tal-Gimgha Mqaddsa specjalment lill grupp armar.Nixtieq nsellem lil dawk is soci li kienu jew ghadhom jiffrekwentaw il kazin minhabba xi cirkustanzi. Tislijiet........
Keith Naxxar - Naxxar
07 April 2010 11:45 PM
Nixtiq nejd proset kbira lil Kevin talli qijed izom din il-website up to date... alija personali hija wahda mill-aqwa websites li awn tal baned f'malta. j'alla tibqa sejjer hekk kev! proset! nixtieq nghid proset ukoll lill dawk kollha li hadmu fil-kantina u li hadmu fil-wirja sabiha li kien hemm. PROSET MILL-QALB!!
Lynn - Gharghur
05 April 2010 08:21 PM
Nixtieq nghid proset lil Banda Peace tas-sehem taghha fil-festi tal-Gimgha Mqaddsa.Grazzi mill-qalb.
Lino Pirotta - Naxxar
05 April 2010 12:04 PM
Well Done!!!!! lill-Kumissjoni zghazagh tal-wirja sagra li tawna fil-Kantina. Id-dettal u l-pacenzja kienu jirriflettu fix-xoghol artistiku li sar. Prosit mill-gdid, u tuna aktar minn dawn it-temi.
PBC - NAXXAR
01 April 2010 06:48 AM
prosit kbira lil clarinet choir tal via crucis tal-bierah.
KG - naxxar
22 Marzu 2010 09:36 AM
Prosit kbira lil dawk kollha li gew jaraw in naxxar tas support li amilna. Prosit ukoll lil bandisti li daqqew il-ground u lil dawk kollha li kellom xjaqsmu ma larmar!
Kevin Agius [Webmaster] - Naxxar
11 Marzu 2010 05:34 PM
Grazzi hafna tal-kumment Daniel! Naprezza! Li ma nistax nghati fil-ground dis-sena habba mpenji ohra naghtih bis-support habib! Nispera li minn qieghed jaqra dan il-kumment , nhar il-Hadd 21 ta'Marzu jkun qieghed maghna fic-centenary stadium ta'qali jissaportja lir-rahal tieghu!!! Forza Naxxar Lions!

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Diċembru 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  27282930123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  1234567

Mill-Arkivji

Ħajr lil