Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Lino Pirotta - Naxxar
05 April 2010 12:04 PM
Well Done!!!!! lill-Kumissjoni zghazagh tal-wirja sagra li tawna fil-Kantina. Id-dettal u l-pacenzja kienu jirriflettu fix-xoghol artistiku li sar. Prosit mill-gdid, u tuna aktar minn dawn it-temi.
PBC - NAXXAR
01 April 2010 06:48 AM
prosit kbira lil clarinet choir tal via crucis tal-bierah.
KG - naxxar
22 Marzu 2010 09:36 AM
Prosit kbira lil dawk kollha li gew jaraw in naxxar tas support li amilna. Prosit ukoll lil bandisti li daqqew il-ground u lil dawk kollha li kellom xjaqsmu ma larmar!
Kevin Agius [Webmaster] - Naxxar
11 Marzu 2010 05:34 PM
Grazzi hafna tal-kumment Daniel! Naprezza! Li ma nistax nghati fil-ground dis-sena habba mpenji ohra naghtih bis-support habib! Nispera li minn qieghed jaqra dan il-kumment , nhar il-Hadd 21 ta'Marzu jkun qieghed maghna fic-centenary stadium ta'qali jissaportja lir-rahal tieghu!!! Forza Naxxar Lions!
daniel farrugia - NAXXAR
10 Marzu 2010 11:59 PM
prosit tal poster kevin! eejja ha nuru li n naxxarin al darba nistaw ninaqdu a; gid tar rahal taghna! :) forza lions
naxxari - naxxar
08 Marzu 2010 03:56 PM
inheggeg lil kulhadd biex fil 21 ta dax xahar jitla ta qali jissaportja lir rahal taghna kontra zejtun fejn hija loghba deciziva. Ejja ha nuru is support naxxari MAGHQUD
Membru Attiv - naxxar
21 Frar 2010 11:13 PM
Nawgura li lallievi kollha tal banda Peace specjalment dawk li hergin idoqqu fil-gimgha l-kbira u nheggeg aktar tfal,zghazagh u kbar jitalmu l-banda ma l-ewwel Banda Naxxarija. nawgura ukoll lil bandisti kollha tal-post al program li qed ihejju al gimgha mqaddsa.
partitarju kburi tal-BANDA PEACE - naxxar
19 Frar 2010 10:18 AM
nixtieq nissugerixxi li jsir qisu get together jew riciviment al dawk kollha li xi darba jew ohra kienu jaghmlu parti mil-kummissjoni zghazagh biex bhekk tikber iktar lghaqda bejn il membri tal-passat u prezenti. u nkomplu nkabbru il-kazin taghna.
k grech - naxxar
07 Frar 2010 05:50 PM
nixtieq nghid prosit lit tim tan naxxar lions li jinsabu fl ewwel post fil kampjonat ta tielet divizjoni, Nheggeg lil kulhadd jitla jati is support lit tim tar rahal taghna.
partitarju pbc - naxxar
20 Jannar 2010 06:15 PM
nixtieq Nati il-kondoljanzi lil Elaine u Ann Marie ghat telfa ta missierhom. Zgur li ha sibna emm ghalikom f'dak kollu li jkolkom bzonn, ghax ahna familja wahda u kulhadd ikollu bzonn lil xulxin. Kuragg

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.