Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Kevin Agius [Webmaster] - Naxxar
11 Marzu 2010 05:34 PM
Grazzi hafna tal-kumment Daniel! Naprezza! Li ma nistax nghati fil-ground dis-sena habba mpenji ohra naghtih bis-support habib! Nispera li minn qieghed jaqra dan il-kumment , nhar il-Hadd 21 ta'Marzu jkun qieghed maghna fic-centenary stadium ta'qali jissaportja lir-rahal tieghu!!! Forza Naxxar Lions!
daniel farrugia - NAXXAR
10 Marzu 2010 11:59 PM
prosit tal poster kevin! eejja ha nuru li n naxxarin al darba nistaw ninaqdu a; gid tar rahal taghna! :) forza lions
naxxari - naxxar
08 Marzu 2010 03:56 PM
inheggeg lil kulhadd biex fil 21 ta dax xahar jitla ta qali jissaportja lir rahal taghna kontra zejtun fejn hija loghba deciziva. Ejja ha nuru is support naxxari MAGHQUD
Membru Attiv - naxxar
21 Frar 2010 11:13 PM
Nawgura li lallievi kollha tal banda Peace specjalment dawk li hergin idoqqu fil-gimgha l-kbira u nheggeg aktar tfal,zghazagh u kbar jitalmu l-banda ma l-ewwel Banda Naxxarija. nawgura ukoll lil bandisti kollha tal-post al program li qed ihejju al gimgha mqaddsa.
partitarju kburi tal-BANDA PEACE - naxxar
19 Frar 2010 10:18 AM
nixtieq nissugerixxi li jsir qisu get together jew riciviment al dawk kollha li xi darba jew ohra kienu jaghmlu parti mil-kummissjoni zghazagh biex bhekk tikber iktar lghaqda bejn il membri tal-passat u prezenti. u nkomplu nkabbru il-kazin taghna.
k grech - naxxar
07 Frar 2010 05:50 PM
nixtieq nghid prosit lit tim tan naxxar lions li jinsabu fl ewwel post fil kampjonat ta tielet divizjoni, Nheggeg lil kulhadd jitla jati is support lit tim tar rahal taghna.
partitarju pbc - naxxar
20 Jannar 2010 06:15 PM
nixtieq Nati il-kondoljanzi lil Elaine u Ann Marie ghat telfa ta missierhom. Zgur li ha sibna emm ghalikom f'dak kollu li jkolkom bzonn, ghax ahna familja wahda u kulhadd ikollu bzonn lil xulxin. Kuragg
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
19 Jannar 2010 11:06 PM
Elaine... Jien personalment nixtieq nghidlek minn-qalbi kelma wahda "kuragg!". Dan huwa mument ferm difficli bhalissa ghalikom imma jekk temmnu fikom infuskom timxu. Kullhadd jaf minn kien missierkom! Kemm kien ihobbu l-Kazin u dejjem kont tarah b'dik id-dahka fuq wiccu! Kuragg Elaine! Dak qed jitlob ghalikom minn hemm fuq! Appogg minn ghandna ssibu dejjem xhin tridu! L-hbieb ghalhekk qeghdin! Narakom u Kuragg mill-gdid!
Elaine - Naxxar
19 Jannar 2010 09:55 PM
Grazzi hbieb tas-sapport li urejtu mieghi u ma ohti fl-iktar mument difficli, ghat-telfa ta missierna. Grazzi ta l-appogg mill-qalb.
Lino Pirotta - Naxxar
17 Jannar 2010 11:14 AM
Prosit liz-zghazagh taghna tal-Presepju Grandjuz li tawna. KEEP IT UP! Ir-ritratti jixhdu x-xoghol dedikat li sar f'din il-bicca arti.

Aħbarijiet Riċenti


Kalendarju tax-Xahar

 • Marzu 2017
  TneTliErbĦamĠimSibĦad
  272812345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  272829303112
  3456789

Mill-Arkivji

Ħajr lil