Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Daniela - Naxxar
04 Jannar 2011 03:42 PM
Proset Louis and all the others.
GRAZIELLA - Naxxar
04 Jannar 2011 02:43 PM
PROSET KBIRA LIL MIN HADEM FIL-PRESEPJU BIEX GIE F LEWWEL POST. HAQQHOM PROSET KBIRA HAFNA. SPECJALEMNT LIL LOUIS BUGEJA LI DEJJEM JAHDEM BLA WAQFIN.
Elaine - Naxxar
03 Jannar 2011 07:05 PM
Prosit lil Louis Bugeja u lil min kien ta ghajuna fil-presepju. L-ewwel post bla dubju kien misthoq ghat-tieni sena konsecuttiva, ghal presepju mekkaniku li ittela fis-socjeta'. PROSIT
k grech - naxxar
01 Jannar 2011 07:05 PM
Nixtieq nawgura is sena t-tajba lil membri u bandisti kollha tal banda peace u lin naxxarin kollha. jalla ikolna sena ahjar milli addiet.
Membru - Naxxar
12 Diċembru 2010 08:43 AM
nixtieq nawgura lil clarinet cuoir kif ukoll lil brass band tas socjeta biex bhas soltu johorgu bl'unuri kollha fir-rahal tal-Milied u prosit ukoll lil dawk id-dillettanti li ramaw xorta il-faccata tal-kazin avolja m'hemx kompetizjzonijiet. fl'ahhar u mhux l-inqas nawgura lil louis u lil victor succeess fil-kompettizzjoni tal-presepji mekkanizzati li gie armat fil-kantina l-antika tal-kazina. Prosit ta dan ix xoghol volontarju li qed taghmlu,
Dilettant - Naxxar
08 Diċembru 2010 05:06 PM
Illum giet armata il-faccata tal-Milied mid-DILETTANTI tal-Kazin tal-Banda Peace filwaqt ukoll bdew id-Diski tal-Milied fuq il-PA System dawk it-Trombi li hemm fil-Pjazza u xi toroq principali. Filwaqt li smajna xi ghajdut li it-triq tal-Milied li tintramma mill-Kunsill fiha xi hsara u qed iwahlu f'kumpanija tad-Dawl imma dan mhu xejn hlief qelbu il wires ghal izballi li ghamlu certu nies.
carm grech - naxxar
06 Diċembru 2010 06:54 AM
Nixtieq niehu spunt minn site tal-Floriana F.C. fejn qedin jitolbu lil dawk kollha li ghandhom xi hwejjeg tal-Club biex jirritornawhom lil Club kif inhu xieraq. Dan huwa li hemm miktub. "Two trophies won by Floriana FC, i.e. League Championship Cup won in 1913 and a Cassar Cup won in 1936 will be returning home, where they belong. These trophies will be showcased in Floriana's football museum once they are cleaned up. All individuals that are in possession of similar trophies and/or other memorabilia are urged to follow suit, and return these items to FFC." Prosit lil dawk kollha li qedin jaddu dak il-material konnes ma Kazin li jippossedu lura lil Kazin. Grazzi
Naxxari 2 - Naxxar
29 Novembru 2010 03:44 PM
Nixtieq nirrispondi ghall-dak li nkiteb .Il-faccata se tintrama fil-jiem li gejjin u c-channels m'humiex propjeta tal-kazin izda huma ic channels li jintrama ic-cifcifogu fuqhom tal-kazin l-iehor.Grazzi tal-messaggi li fahhart il-kazin taghna.Dan jaghmlilna unur kbir.
naxxari - naxxar
28 Novembru 2010 02:11 PM
nixtieq nghid prosit lil min hu inkarigat mis sistema tal pa system li tohloq atmosfera sabiha fir rahal taghna fil granet tal milied bid daqq ta carols u prosit ukoll lil dawk il-bandisti li hadu sehem fil kuncert ta santa cecilja. ma nafx jekk humiex propjeta tal-kazin tal banda peace dawk ic channels li gew armati f labour avenue immma l-opinjoni tieghi hija li kerhu it triq principali tan naxxar.fl-ahhar u mhux linqas nixtieq insaqsi jekk i lfaccata tal kazin hijiex se titntrama din is sena al milied fejn fil passat naf li i l-kazin peace band club ha l-ewwel postijiet diversi drabi. grazzi
Anthony Deguara - Naxxar
21 Novembru 2010 11:51 PM
Prosit kbira lill-min ta' is-sehem tieghu illum fil-kuncert ta' Santa Cecilja. Prosit lis-Surmastrijiet. Nice One!!

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.